Focus Photo und Presse Agentur GmbH

Editorial

 • Gulu Serie, 2012
  Gloria, Gulu
  (1/12)
 • Gulu Serie, 2012
  Nacht, Gulu
  (2/12)
 • Gulu Serie, 2012
  Junge Frau in Gulu
  (3/12)
 • Gay in Uganda
  Bad Black
  (4/12)
 • Gulu Serie, 2012
  Lady Sharia, ehem. Kindersoldatin
  (5/12)
 • Gulu Serie, 2012
  Gulu
  (6/12)
 • Nakivale, Uganda
  Maechen im Fluechtlingslager
  (7/12)
 • Burkina Faso, 2012
  Fluechtlingsfrau mit Esel
  (8/12)
 • Burkina Faso, 2012
  Fluechtlinge aus Mali
  (9/12)
 • Gulu Serie, 2012
  Maedchen mit TV
  (10/12)
 • Nakivale, Uganda
  Hip Hop im Fluechtlingslager
  (11/12)
 • Gulu Serie, 2012
  Fotostudio
  (12/12)