Focus Photo und Presse Agentur GmbH

TECHNIC

 • te10
  Calciumchlorid
  (1/11)
 • te11
  Silk
  (2/11)
 • te02
  Gelatine-Fluorapatit
  (3/11)
 • te03
  Clay
  (4/11)
 • te01
  BaCO3 (Witherit)
  (5/11)
 • te09
  Steel
  (6/11)
 • te12
  Acid
  (7/11)
 • te06
  Kathode and Lanthan- Barium- Hexachlorid Kristall
  (8/11)
 • te07
  Microsperes filter
  (9/11)
 • te04
  Microfibre
  (10/11)
 • te06
  Kathode and Lanthan- Barium- Hexachlorid Crystal
  (11/11)

BIOLOGY

 • zo17
  Louse
  (1/12)
 • zo08
  Acanthias acanthias
  (2/12)
 • zo09
  Nasselaria Als
  (3/12)
 • zo11
  Diopsidae)
  (4/12)
 • zo08
  Acanthias acanthias
  (5/12)
 • zo02
  Carausius morosus
  (6/12)
 • zo05
  Anopheles mosquito
  (7/12)
 • zo03
  Porifera, Tethya wilhelma
  (8/12)
 • zo04
  Trichodina
  (9/12)
 • zo13
  Anopheles mosquito
  (10/12)
 • zo14
  Mosquitp
  (11/12)
 • zo10
  Echiniscus granulatus
  (12/12)

BIOLOGY

 • bo3
  Birch pollen
  (1/11)
 • bo5
  Tussilago farfara
  (2/11)
 • bo10
  Alchemilla
  (3/11)
 • bo4
  Secale cornutum
  (4/11)
 • bo3
  Hibiscus
  (5/11)
 • bo8
  Characeae
  (6/11)
 • bo1
  Hibiscus
  (7/11)
 • bo9
  Lotos
  (8/11)
 • bo2
  Aspergillus niger
  (9/11)
 • bo7
  Diatomea
  (10/11)
 • bo6
  Brassica napus ssp. napus
  (11/11)

MEDICINE

 • me22
  Trypanosoma.
  (1/19)
 • me02
  Kidney
  (2/19)
 • me14
  Kidney, Glomerolus
  (3/19)
 • me17
  Lactobacillus paracasei,
  (4/19)
 • me18
  T Phage
  (5/19)
 • me20
  Skin
  (6/19)
 • me11
  Alveola
  (7/19)
 • me14
  Salmonella
  (8/19)
 • me04
  T-phage
  (9/19)
 • me20
  Neurons
  (10/19)
 • me03
  Brain
  (11/19)
 • me16
  Adeno Carcinoma
  (12/19)
 • me15
  Macrophage
  (13/19)
 • me12
  Lymphocyte and cancer cell
  (14/19)
 • me13
  Tooth
  (15/19)
 • me11
  Stomach
  (16/19)
 • me07
  Erytrozyt and Lymphozyt
  (17/19)
 • me06
  Gallbladder
  (18/19)
 • me01
  L-Carnitin
  (19/19)